Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

Uchwała

Data publikacji: 2020-01-27

Uchwała nr XVI.123.2019 z dnia 29.11.2019 r w sprawie ustalania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.

Załączniki:

 1. Uchwała (plik pdf 299KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2020-01-27
Dane wprowadził(a): Iwona Ekhard.
Odpowiedzialna/y za treść: Iwona Ekhard.

 1. 2020-01-27 (10:30:49)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.
 2. 2020-01-27 (10:31:06)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.
 3. 2020-01-27 (10:31:03)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.

Uchwała

Data publikacji: 2020-01-27

Uchwała nr XVIII.136.2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI.123.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.

Załączniki:

 1. Uchwała (plik pdf 316KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2020-01-27
Dane wprowadził(a): Iwona Ekhard.
Odpowiedzialna/y za treść: Iwona Ekhard.

 1. 2020-01-27 (10:34:27)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.
 2. 2020-01-27 (10:34:38)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.
 3. 2020-01-27 (10:34:35)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.

Uchwała

Data publikacji: 2020-01-27

Uchwała nr XVI.122.2019 z dnia 29.11.2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych.

Załączniki:

 1. Uchwała (plik pdf 274KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2020-01-27
Dane wprowadził(a): Iwona Ekhard.
Odpowiedzialna/y za treść: Iwona Ekhard.

 1. 2020-01-27 (10:32:35)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.
 2. 2020-01-27 (10:32:52)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.
 3. 2020-01-27 (10:32:50)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.

Uchwała

Data publikacji: 2019-05-14

Uchwała nr VII.75.2019 z dnia 29.03.2019 r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

Załączniki:

 1. Uchwała (plik pdf 194KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-05-14
Dane wprowadził(a): Iwona Ekhard.
Odpowiedzialna/y za treść: Iwona Ekhard.

 1. 2019-05-14 (12:29:52)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.
 2. 2019-05-14 (12:30:01)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.
 3. 2019-05-14 (12:29:58)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.

Uchwała

Data publikacji: 2019-05-14

Uchwała nr III.29.2018 z dnia 27.12.2018 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych.

Załączniki:

 1. Uchwała (plik pdf 249KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-05-14
Dane wprowadził(a): Iwona Ekhard.
Odpowiedzialna/y za treść: Iwona Ekhard.

 1. 2019-05-14 (12:15:45)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.
 2. 2019-05-14 (12:15:57)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.
 3. 2019-05-14 (12:15:54)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.

Uchwała

Data publikacji: 2019-05-14

Uchwała nr XLIX.385.2018 z dnia 27.07.2018 r w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice.

Załączniki:

 1. Uchwała (plik pdf 997KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-05-14
Dane wprowadził(a): Iwona Ekhard.
Odpowiedzialna/y za treść: Iwona Ekhard.

 1. 2019-05-14 (12:03:32)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.
 2. 2019-05-14 (12:03:46)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.
 3. 2019-05-14 (12:03:44)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.

Uchwała

Data publikacji: 2019-05-14

Uchwała nr XXVIII.219.2016 z dnia 29.12.2016 r w sprawie zmiany Uchwała nr XVIII.163.2016 z dnia 23.03.2016 r w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach.

Załączniki:

 1. Uchwała (plik pdf 157KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-05-14
Dane wprowadził(a): Iwona Ekhard.
Odpowiedzialna/y za treść: Iwona Ekhard.

 1. 2019-05-14 (11:48:25)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.
 2. 2019-05-14 (11:48:35)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.
 3. 2019-05-14 (11:48:32)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.

Uchwała

Data publikacji: 2019-05-14

Uchwała nr XVIII.163.2016 z dnia 23.03.2016 r w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach.

Załączniki:

 1. Uchwała (plik pdf 640KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-05-14
Dane wprowadził(a): Iwona Ekhard.
Odpowiedzialna/y za treść: Iwona Ekhard.

 1. 2019-05-14 (11:43:52)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.
 2. 2019-05-14 (11:44:08)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.
 3. 2019-05-14 (11:44:04)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.

Uchwała

Data publikacji: 2019-05-14

Uchwała nr V.30.2015 z dnia 30.01.2015 r w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

Załączniki:

 1. Uchwała (plik pdf 240KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-05-14
Dane wprowadził(a): Iwona Ekhard.
Odpowiedzialna/y za treść: Iwona Ekhard.

 1. 2019-05-14 (11:39:29)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.
 2. 2019-05-14 (11:39:39)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.
 3. 2019-05-14 (11:39:36)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.

Uchwała

Data publikacji: 2019-05-14

Uchwała nr LII.370.2014 z dnia 24.10.2014 r w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.317.2014 z dnia 24.01.2014 r w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłków.

Załączniki:

 1. Uchwała (plik pdf 40KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-05-14
Dane wprowadził(a): Iwona Ekhard.
Odpowiedzialna/y za treść: Iwona Ekhard.

 1. 2019-05-14 (11:31:36)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.
 2. 2019-05-14 (11:31:46)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.
 3. 2019-05-14 (11:36:01)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.

Uchwała

Data publikacji: 2019-05-14

Uchwała nr XLIII.317.2014 z dnia 24.01.2014 r w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłków.

Załączniki:

 1. Uchwała (plik pdf 215KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-05-14
Dane wprowadził(a): Iwona Ekhard.
Odpowiedzialna/y za treść: Iwona Ekhard.

 1. 2019-05-14 (11:28:47)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.
 2. 2019-05-14 (11:29:00)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.
 3. 2019-05-14 (11:29:38)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.
 4. 2019-05-14 (11:28:57)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.

Uchwała

Data publikacji: 2019-05-14

Uchwała nr XLII.311.2013 z dnia 30.12.2013 r w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Załączniki:

 1. Uchwała (plik pdf 612KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-05-14
Dane wprowadził(a): Iwona Ekhard.
Odpowiedzialna/y za treść: Iwona Ekhard.

 1. 2019-05-14 (11:25:33)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.
 2. 2019-05-14 (11:26:14)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.
 3. 2019-05-14 (11:29:50)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.
 4. 2019-05-14 (11:37:13)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała
  Redaktor: Iwona Ekhard.

UCHWAŁA

Data publikacji: 2012-02-02

UCHWAŁA NR XIV.83.2011 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 21 września 2011r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

Załączniki:

 1. Uchwała do pobrania (plik pdf 468KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2012-02-02
Dane wprowadził(a): admin
Odpowiedzialna/y za treść: admin

 1. 2012-02-02 (11:21:34)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: UCHWAŁA
  Redaktor: admin
 2. 2012-02-02 (11:22:36)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: UCHWAŁA
  Redaktor: admin
 3. 2012-02-02 (11:50:16)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: UCHWAŁA
  Redaktor: admin
 4. 2012-02-02 (11:22:30)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała do pobrania
  Redaktor: admin

UCHWAŁA

Data publikacji: 2012-02-02

UCHWAŁA Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie zmian uchwały nr XXX/194/2005 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jelcz-Laskowice.

Załączniki:

 1. Uchwała do pobrania (plik pdf 2380KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2012-02-02
Dane wprowadził(a): admin
Odpowiedzialna/y za treść: admin

 1. 2012-02-02 (11:28:01)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: UCHWAŁA
  Redaktor: admin
 2. 2012-02-02 (11:29:40)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: UCHWAŁA
  Redaktor: admin
 3. 2012-02-02 (11:29:34)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała do pobrania
  Redaktor: admin

UCHWAŁA

Data publikacji: 2012-02-02

UCHWAŁA NR XI.71.2011 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian uchwały nr XXX/194/2005 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jelcz-Laskowice.

Załączniki:

 1. Uchwała do pobrania (plik pdf 1015KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2012-02-02
Dane wprowadził(a): admin
Odpowiedzialna/y za treść: admin

 1. 2012-02-02 (11:39:01)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: UCHWAŁA
  Redaktor: admin
 2. 2012-02-02 (11:39:54)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: UCHWAŁA
  Redaktor: admin
 3. 2012-02-02 (11:50:39)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: UCHWAŁA
  Redaktor: admin
 4. 2012-02-02 (11:39:47)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała do pobrania
  Redaktor: admin

UCHWAŁA

Data publikacji: 2012-02-02

UCHWAŁA NR XXXVIII.261.2009 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalania zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach.

Załączniki:

 1. Uchwała do pobrania (plik pdf 1110KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2012-02-02
Dane wprowadził(a): admin
Odpowiedzialna/y za treść: admin

 1. 2012-02-02 (11:43:43)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: UCHWAŁA
  Redaktor: admin
 2. 2012-02-02 (11:44:35)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: UCHWAŁA
  Redaktor: admin
 3. 2012-02-02 (11:50:58)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: UCHWAŁA
  Redaktor: admin
 4. 2012-02-02 (11:44:30)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała do pobrania
  Redaktor: admin