Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

1. Osoby uprawnione

2. Wysokość świadczeń

3. Kryterium dochodowe

4. Zasady ustalania dochodu

5. Kiedy nie przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej.
2) zawarła związek małżeński.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2016-01-06
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: admin10

 1. 2012-07-03 (16:56:57)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 5. Kiedy nie przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
  Redaktor: admin10
 2. 2012-07-03 (16:57:02)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 5. Kiedy nie przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
  Redaktor: admin10
 3. 2013-10-16 (12:41:45)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 5. Kiedy nie przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
  Redaktor: admin10
 4. 2016-01-06 (11:24:15)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 5. Kiedy nie przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
  Redaktor: admin10
 5. 2016-01-06 (11:25:03)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 5. Kiedy nie przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
  Redaktor: admin10
 6. 2017-08-03 (16:46:49)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 5. Kiedy nie przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
  Redaktor: admin10

6. Słownik użytych pojęć