Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

1. Osoby uprawnione

2. Wysokość świadczeń

3. Kryterium dochodowe

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2020-07-01
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: admin10

 1. 2012-07-03 (16:53:10)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 3. Kryterium dochodowe
  Redaktor: admin10
 2. 2012-07-03 (16:53:22)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 3. Kryterium dochodowe
  Redaktor: admin10
 3. 2013-10-16 (12:41:22)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 3. Kryterium dochodowe
  Redaktor: admin10
 4. 2016-01-06 (11:29:19)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 3. Kryterium dochodowe
  Redaktor: admin10
 5. 2017-08-03 (16:45:54)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 3. Kryterium dochodowe
  Redaktor: admin10
 6. 2019-08-12 (16:10:36)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 3. Kryterium dochodowe
  Redaktor: admin10
 7. 2019-08-12 (16:10:40)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 3. Kryterium dochodowe
  Redaktor: admin10
 8. 2020-07-03 (14:11:40)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 3. Kryterium dochodowe
  Redaktor: admin10
 9. 2020-07-03 (14:11:47)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 3. Kryterium dochodowe
  Redaktor: admin10

4. Zasady ustalania dochodu

5. Kiedy nie przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

6. Słownik użytych pojęć