Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

1. Osoby uprawnione

2. Wysokość świadczeń

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

W razie ustalenia łącznej kwoty alimentów dla kilku osób uprawnionych za kwotę alimentów przysługujących jednej osobie uważa się część łącznej kwoty proporcjonalną do liczby osób, dla których ustalono alimenty.

W razie ustalenia alimentów więcej niż jednym tytułem wykonawczym od rodziców dziecka za kwotę alimentów przysługujących jednej osobie uważa się kwotę alimentów przysługujących na podstawie wszystkich tytułów wykonawczych.
 

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2016-01-06
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: admin10

 1. 2012-07-03 (16:51:54)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 2. Wysokość świadczeń
  Redaktor: admin10
 2. 2012-07-03 (16:51:58)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 2. Wysokość świadczeń
  Redaktor: admin10
 3. 2013-10-16 (12:41:09)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2. Wysokość świadczeń
  Redaktor: admin10
 4. 2016-01-06 (11:29:10)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 2. Wysokość świadczeń
  Redaktor: admin10
 5. 2017-08-03 (16:45:22)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2. Wysokość świadczeń
  Redaktor: admin10

3. Kryterium dochodowe

4. Zasady ustalania dochodu

5. Kiedy nie przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

6. Słownik użytych pojęć